top of page

ZORGPLATFORM

Zorgplatform ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van en naar elkaars patiënten en bij zorg op afstand.

Deelnemende zorgaanbieders hoeven geen samenwerkingsverband te hebben en het maakt niet uit welk (ZIS/)EPD, HIS of platform voor thuismonitoring ze gebruiken.

Opdracht

Ontwikkel een portaal voor patiënten waarin zij kunnen zien en aangeven welke zorginstellingen welke gegevens van ze kunnen inzien. Hierbij moet mogelijk gemaakt worden om deze inzage stop te zetten of juist te activeren. Ook moet het portaal genoeg informatie bieden zodat voor de patiënt duidelijk is wat er met hun gegevens gebeurd en dat deze veilig worden gebruikt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming-wet.

bottom of page